Zum Inhalt | Zum Servicemenü | Zum Hauptmenü |

Servicemenü

verze pro tisk
Seite vorlesen

Home

Hraniční přechody a přeshraniční turistické stezky

Následující stránky Vás informují o možnostech překročení státních hranic mezi Bavorskem a Čechami

Logo: Wege verbinden
Bilder von Sehenswürdigkeiten

Poukaz:
Úplným nabytím platnosti Schengenské smlouvy dne 21.12.2007 se ruší příslušná omezení na jednolivých přechodech a přeshraničních turistických stezkách.

Možná další omezení průchodnosti hraničních přechodů a přeshraničních turistických cest - spočívající na základě vnitrostátního práva obou států - jsou označena přímo na místě.Quelle: http://www.landesentwicklung.bayern.de/cz/home.html?fontSize=M&version=printfontsize%25253dm (23. 10. 2016)