Zum Inhalt | Zum Servicemenü | Zum Hauptmenü |

Servicemenü

verze pro tisk
Seite vorlesen

Turistické stezky

Zvláštnosti u přeshraničních turistických stezek mezi Bavorskem a Čechami

K překročení státních hranic po přeshraničních turistických stezkách mezi Bavorskem a Čechami jsou oprávněni státní příslušníci Spolkové republiky Německo a České republiky, stejně jako státní příslušníci třetích států, kteří nepodléhají v žádném z obou států a v žádném z členských států Evropské unie vísové povinnosti, mají-li u sebe platný Doklad pro překročení státních hranic.
Osoby oprávněné překračovat státní hranice se mohou zdržovat v pohraničním pásmu až 7 dní, při překročení státních hranic na koních jenom do 24 hodin. Pokračovat v cestě za pohraniční pásmo není dovoleno.
Pohraniční pásmo na území Spolkové republiky Německo zahrnuje zemské okresy a města nepříslušící okresu (se státní poznávací značkou):

Wanderwege
  • Hof (HO)
  • Wunsiedel i.Fichtelgebirge (WUN)
  • Tirschenreuth (TIR)
  • Neustadt a.d.Waldnaab (NEW)
  • Weiden i.d.OPf. (WEN)
  • Schwandorf (SAD)
  • Cham (CHA)
  • Regen (REG)
  • Freyung-Grafenau (FRG)

Pohraniční pásmo na území České republiky zahrnuje oblast do 25 kilometrů od společných státních hranic směrem do vnitrozemí.
Při překročení státních hranic je podle celních předpisů dovolen pouze dovoz nebo vývoz zboží, které slouží osobní potřebě během cesty a které nepodléhá zákazům nebo omezením v souvislosti s dopravou zboží přes státní hranice.
Další informace podávají:
Turistické stezky: Bundesgrenzschutzamt Schwandorf (Úřad ostrahy hranic), Tel. ++49/9431-8016
Silniční hraniční přechody: Policejní stanice na jednotlivých hraničních přechodech

SeznamQuelle: http://www.landesentwicklung.bayern.de/cz/turisticke-stezky.html?fontSize=L&version=printfontsize%25253dm (23. 10. 2016)